Disclaimer en licentie: het volgende voorbeeld is gemaakt door een advocaat (http://rechtsanwalt-schwenke.de). Het voldoet aan de wettelijke vereisten van een typische, op de consument gerichte online winkel. U moet het patroon echter alleen gebruiken na zorgvuldige overweging en aanpassing aan uw specifieke bedrijfsmodel. De clausules zijn mogelijk niet voldoende in bepaalde sterrenbeelden. In geval van twijfel juridisch advies inwinnen.

Het ontwerp is auteursrechtelijk beschermd en het gebruik ervan is alleen toegestaan ​​in het kader van de Duitse marktlicentie in de winkel. Dat wil zeggen, het patroon mag niet op andere websites worden gebruikt.

Verwerkingsnotitie: noteer de informatie tussen de vierkante haken en vul deze indien nodig aan met uw eigen gegevens.

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten over de levering van digitale inhoud die niet op een fysiek medium wordt geleverd (bijv. E-book, softwaredownload)

Annulering

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend commercieel noch als zelfstandige zijn.

Herroeping

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van het sluiten van het contract. Om uw recht uit te oefenen, moet je ([voluit: naam / bedrijfsnaam, adres van de terugtrekking geadresseerde, telefoonnummer, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer kunt u ook gebruik maken van de shortcode [woocommerce_de_disclaimer_address_data] te gebruiken, en het adres in Instellingen GB. aanbetaling.]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering
Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

Formulier voor de intrekking

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)
- Aan [voer in: naam / bedrijf, adres van de intrekkingsadressaat, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer.]:
- Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende service (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- naam van de consument (en)
- adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
- datum
-------------
(*) Verwijder indien van toepassing.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het recht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd en een individuele selectie of de bepaling door de consument is essentieel voor de productie of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als we zijn begonnen met de uitvoering van het contract nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft toegevoegd en tegelijkertijd bevestigt uw kennis die je verliest je meteen aan het begin van het contract van onze kant. Wij wijzen erop dat we de sluiting van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde goedkeuring en bevestiging.