Annuleringsbeleid en annuleringsformulier

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Persoon ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

A. Annuleringsbeleid

Herroeping

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Afwijkend van dit, de wachttijd in het geval van een contract voor een regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode veertien dagen na de datum waarop de eerste goederen bezit van u, of een vertegenwoordiger van uw derde partij, die niet de vervoerder hebben genomen, of heeft.

Om uw recht uit te oefenen, moet je (biofactory Green Raffinaderij GmbH, Rossendorf ring 6, 01328 Dresden, Duitsland, Tel. + 49 (351) 31 62 88 11, Fax: + 49 (351) 79 79 007, e-mail . service@8venture.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld over uw besluit terug te trekken uit dit contract, één van verzonden per post, fax of e-mail) op de hoogte. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van het aanbod (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een soort van levering anders dan die van ons, goedkoopste Standard hebben gekozen vergoeden hebben), en terug te betalen onmiddellijk uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen over de annulering van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval u in rekening gebracht vergoedingen voor deze aflossing. We kunnen terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen zijn teruggekeerd, indien dit eerder is.

Je moet de goederen onmiddellijk terug te keren en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract tot ons en tot BRIEVENBUS Direct Marketing Service GmbH, Zitadellenweg 24a, 13599, Berlijn of pas , De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die partij zijn bij het sluiten van de overeenkomst een lidstaat van de Europese Unie, die als enige woonplaats en afleveradres op het moment dat het contract werd buiten de Europese Unie gesloten zijn.

B. Uitbetalingsformulier

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An

Biofabrik Green Refinery GmbH
Rossendorfer Ring 6
01328 Dresden
Duitsland
Fax: + 49 (351) 79 79 007
E-mail: service@8venture.com

Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract aangegaan voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende diensten (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

_________________________
datum

(*) Verwijder eventueel


© IT-Recht Kanzlei

DOCID: ##ITK-fde7cef288f9dc2e75bf41a19448c36a##

Versie: 201907270329