Annuleringsbeleid en annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden, waar de consument is iedere natuurlijke persoon die een transactie komt voor doeleinden die vooral toe te schrijven noch commercieel, noch zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annuleringsbeleid

Herroeping

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen na de dag, hebben de laatste goederen bezit van u, of een vertegenwoordiger van uw derde partij, die niet de vervoerder genomen en heeft.

In afwijking hiervan, in het geval van een contract voor de regelmatige levering van goederen voor een vaste periode, is de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het eerste product in bezit heeft genomen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Biofabrik Green Refinery GmbH, Rossendorfer Ring 6, 01328 Dresden, Duitsland, Tel: + 49 (351) 31 62 88 11, Fax: + 49 (351) 79 79 007, e-mail : service@8venture.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.

Om de deadline terugtrekking te voldoen, is het voldoende dat u uw communicatie te sturen met betrekking tot het herroepingsrecht voor de wachttijd.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen hebben) onmiddellijk terug te betalen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving werd ontvangen over de annulering van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval betaalt u kosten als gevolg van deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat je terug de goederen hebben gestuurd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons of aan MAIL BOX Direct Marketing Service GmbH, Zitadellenweg 24a, 13599, Berlijn retourneren of in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract , De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Zij dragen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die partij zijn bij het sluiten van de overeenkomst een lidstaat van de Europese Unie, die als enige woonplaats en afleveradres op het moment dat het contract werd buiten de Europese Unie gesloten zijn.

B. Uitbetalingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.

An

Biofabrik Green Refinery GmbH
Rossendorfer Ring 6
01328 Dresden
Duitsland
Fax: +49 (351) 79 79 007
E-mail: service@8venture.com

Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract aangegaan voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende diensten (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

_________________________
datum

(*) Verwijder eventueel


© IT-advocatenkantoor

DOCID: ##ITK-fde7cef288f9dc2e75bf41a19448c36a##

Versie: 202003070106