Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. Omvang
 2. conclusie
 3. Herroeping
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementscontracten
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
 9. Inwisselen van actievouchers
 10. Toepasselijk recht
 11. jurisdictie
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Scope

1.1Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Biofabrik Green Refinery GmbH (hierna "verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle contracten met betrekking tot de levering van goederen door een consument of ondernemer (hierna "klant" genoemd) aan de verkoper. voltooit zijn goederen weergegeven in zijn online shop. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2Consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk van hem kunnen worden toegerekend. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die handelt in de uitvoering van een juridische transactie in de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

1.3Onderwerp van het contract kan - afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper - zowel de aankoop van goederen door middel van een eenmalige levering als de aankoop van goederen door middel van een permanente levering zijn (hierna "abonnementcontract" genoemd). In het geval van een abonnement, stemt de verkoper ermee in om de contractueel verschuldigde goederen aan de klant te leveren voor de duur van de overeengekomen contractperiode binnen de contractueel verschuldigde tijdsintervallen.

2) Conclusie

2.1De productomschrijvingen in de online winkel van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod door de klant te doen.

2.2De klant kan de aanbieding indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. In dit geval heeft de klant, na de geselecteerde goederen te plaatsen in de virtuele winkelwagen en gaan door het elektronisch bestellen door te klikken op de knop het bestelproces het sluiten van een juridisch bindend contract aan te bieden op het vlak van de korf van goederen uit.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door toezending van de klant een schriftelijke bevestiging of een bevestiging schriftelijk (per fax of e-mail), waarbij de omvang van de orderbevestiging naar de klant is doorslaggevend, of
 • door de klant de bestelde goederen, waarbij de mate van toegang van goederen aan de klant is doorslaggevend, of
 • door na de levering van zijn bestelling, instrueert hij de klant te betalen.

Als er meer dan een van de hierboven genoemde alternatieven is, wordt het contract van kracht op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven het eerst voorkomt. De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na het indienen van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag, die volgt op de verzending van het aanbod. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde periode aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4Als u de betaalmethode "PayPal Express" verwerking van betalingen kiezen via de betalingsdienst PayPal plaatsvindt (Europe) S.à.rl & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de toepassing van PayPal -Algemene, verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - afhankelijk van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account - als de klant niet beschikt over een PayPal-rekening verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betalingsmethode kiest, verliet hij met de knoppen op hetzelfde moment het bestelproces finale en een betalingsopdracht aan PayPal. In dit geval is de verkoper erkent de aanvaarding van het aanbod voor de klant in de tijd waarin de klant activeert door op de knoppen het bestelproces het sluiten van het betalingsproces.

2.5Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen na het sluiten van het contract en naar de klant gestuurd na het verzenden van zijn bestelling in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief). Elke verdere bepaling van het contract door de verkoper vindt niet plaats. Als de klant een gebruikersaccount in de online winkel van de verkoper heeft ingesteld voordat hij zijn bestelling indient, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen deze door de klant worden opgehaald via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount met de bijbehorende inloggegevens.

2.6Voordat de bestelling op het online bestelformulier van de verkoper wordt geplaatst, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan daarbij de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan het display op het scherm wordt vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij klikt op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7Voor het afsluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8De verwerking en het contact van de bestellingen gebeurt meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de e-mails die door de verkoper zijn verzonden, op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de orderverwerking, kunnen worden afgeleverd.

3) Terugtrekking

3.1Consumenten hebben in principe recht op een herroepingsrecht.

3.2Verdere informatie over het herroepingsrecht is het gevolg van het annuleringsbeleid van de verkoper.

3.3Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die partij zijn bij het sluiten van de overeenkomst een lidstaat van de Europese Unie, die als enige woonplaats en afleveradres op het moment dat het contract werd buiten de Europese Unie gesloten zijn.

4) Prijzen en betaling

4.1Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke btw. Indien van toepassing worden extra leverings- en verzendkosten apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten worden gemaakt in individuele gevallen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant moet zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijv. Transferkosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in verband met de overdracht van geld, zelfs als de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant verricht de betaling vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3De betalingsoptie (s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4Bij betaling door een aanbod van Paypal de verwerking van betalingen via de betalingsdienst PayPal plaatsvindt (Europe) S.à.rl & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de toepassing van PayPal -Algemene, verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - afhankelijk van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account - als de klant niet beschikt over een PayPal-rekening verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5Als u de betaalmethode "PayPal-factuur" selecteert, draagt ​​de verkoper zijn betalingsaanvraag over aan PayPal. Voordat de opdracht van de verkoper wordt geaccepteerd, voert PayPal een kredietcontrole uit met behulp van de ingediende klantinformatie. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betaalmethode "PayPal Rechnung" te weigeren in geval van een negatief onderzoeksresultaat. Als de betaalmethode 'PayPal-factuur' is goedgekeurd door PayPal, moet de klant het factuurbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen aan PayPal betalen, op voorwaarde dat PayPal geen andere betalingstermijn opgeeft. In dit geval kan hij alleen betalen aan PayPal met schuldaflossend effect. De verkoper blijft echter verantwoordelijk in het geval van toewijzing van claims voor algemene vragen van klanten z. Bijvoorbeeld naar de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, intrekking en verzenden of crediteren. Daarnaast zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de factuuraankoop van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

4.6Als u de betaalmethode "PayPal-incasso" selecteert, zal PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant aftrekken nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet voordat de deadline voor de voorlopige informatie namens de verkoper is verstreken. Voormelding ("Voormelding") is elke melding (bijv. Factuur, beleid, contract) aan de klant die een incasso aankondigt via SEPA-incasso. Als de automatische incasso niet wordt ingewisseld wegens onvoldoende dekking van de rekening of vanwege de specificatie van een onjuiste bankrekening of als de klant bezwaar maakt tegen de debet, hoewel hij hiertoe niet gerechtigd is, draagt ​​de klant de kosten die zijn gemaakt door de terugboeking van de respectieve kredietinstelling, als hij hiervoor verantwoordelijk is ,

4.7Als u de betaalmethode Direct Debit via Stripe kiest, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland ("Stripe"). In dit geval zal Stripe het factuurbedrag van de bankrekening van de klant aftrekken na het afgeven van een SEPA-incassomachtiging, maar niet voordat de deadline voor aanmelding is verstreken namens de verkoper. Voormelding ("Voormelding") is elke melding (bijv. Factuur, beleid, contract) aan de klant die een incasso aankondigt via SEPA-incasso. Als de automatische incasso niet wordt ingewisseld wegens onvoldoende dekking van de rekening of vanwege de specificatie van een onjuiste bankrekening of als de klant bezwaar maakt tegen de debet, hoewel hij hiertoe niet gerechtigd is, draagt ​​de klant de kosten die zijn gemaakt door de terugboeking van de respectieve kredietinstelling, als hij hiervoor verantwoordelijk is , De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren bij het selecteren van de betaalmethode SEPA-incasso en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.

5) Verzendkosten

5.1De levering van goederen geschiedt per post op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de zending, als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Voor de retourkosten gelden in geval van effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant op de bepaling in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.3Ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementscontracten

6.1Abonnementscontracten worden voor onbepaalde tijd afgesloten en kunnen door de klant op elk moment worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

6.2Het recht op buitengewone beëindiging wegens reden blijft onaangetast. Er is een belangrijke reden als van het beëindigende deel, gelet op alle omstandigheden van het individuele geval en de belangen van beide partijen, redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat het de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen beëindiging of het verstrijken van een opzegtermijn.

6.3Beëindigingen moeten schriftelijk of in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) worden gemaakt.

7) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper van tevoren, behoudt hij zich tot de volledige betaling van de koopprijs verschuldigd is de titel van de geleverde goederen.

8) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

8.1Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

8.2De klant wordt verzocht geleverde goederen met voor de hand liggende transportschade aan de bezorger te claimen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims wegens gebreken.

9) Inwisselen van promotiebonnen

9.1Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd), kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper en alleen gedurende de opgegeven periode.

9.2Individuele producten kunnen van de actiebon worden uitgesloten, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actiebon.

9.3Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4Er kan slechts één actiecoupon per bestelling worden ingewisseld.

9.5De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Het resterende saldo wordt niet door de verkoper terugbetaald.

9.6Als de waarde van de actievoucher onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de resterende betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

9.7Het saldo van een actievoucher wordt niet contant of rente betaald.

9.8De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant alle of een deel van de met de actievoucher betaalde goederen retourneert als onderdeel van zijn wettelijk herroepingsrecht.

9.9De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan een bevrijdend effect hebben op de respectieve eigenaar, die de actievoucher in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid over het niet-recht, het onvermogen om te winkelen of het gebrek aan vertegenwoordigingsrechten van de respectieve eigenaar.

10) Toepasselijk recht

10.1Voor alle rechtsverhoudingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2Bovendien is deze keuze van het recht met betrekking tot het wettelijk recht niet op consumenten die partij zijn bij het sluiten van de overeenkomst een lidstaat van de Europese Unie, die als enige woonplaats en afleveradres op het moment dat het contract werd buiten de Europese Unie gesloten zijn.

11) Jurisdictie

Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde, de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is het bedrijf van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is het bedrijf van de verkoper bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van de handel van de klant of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. De verkoper is echter recht in de bovengenoemde gevallen, in ieder geval, de vestigingsplaats van de klant te bellen.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1De EU-Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortkomen uit online-aankoop of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

12.2De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten, maar is in principe klaar om dit te doen.


© IT-advocatenkantoor

DOCID: ##ITK-d8cee7e1b7825c49a824242873b02cf8##

Versie: 202003171609