Privacy Policy

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedankt voor uw interesse. In het volgende informeren we u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren.

1.2Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens op deze website op het gebied van de verordening gegevensbescherming (DSGVO) is biofactory Green Refinery GmbH, Rossendorf ring 6, 01328 Dresden, Duitsland, Tel. + 49 (351) 31 62 88 11, Fax: + 49 (351 ) 79 79 007, e-mail: service@8venture.com. De controller van persoonsgegevens controller de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3Om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of verzoeken aan de verantwoordelijke persoon), gebruikt deze website een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de tekenreeks "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) in staat om uw browser te herkennen wanneer u deze de volgende keer bezoekt (de zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden, in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd, wat kan verschillen afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden de cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door het opslaan van instellingen (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Voor zover door ons gebruikte persoonlijke gegevens ook door ons worden verwerkt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO voor het waarborgen van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners om ons te helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen is verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) neem contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. Via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier is te vinden op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw contactpersoon een contract wil sluiten, is Art 6 para. 1 een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd na de laatste verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten voor opslag in strijd zijn.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en bij contractuitvoering

Volgens Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, persoonlijke gegevens worden verder verzameld en verwerkt als u ons deze verstrekt met het oog op het sluiten van een contract of het openen van een klantenaccount. De verzamelde gegevens worden weergegeven in de respectieve invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht op het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon. We bewaren en gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze perioden, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan ​​gebruik van verdere gegevens door onze kant was.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct mail

Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen toesturen. Verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De specificatie van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen door in de toekomst op een link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.

Door het activeren van de bevestigingslink u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. een GDPR. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief, sparen we je van het internet service provider (ISP) geregistreerd IP-adres en de datum en tijd van de registratie, met het oog op het mogelijke misbruik van uw e-mail adres te begrijpen op een later tijdstip. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt door middel van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de verstrekte link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde persoon. Na uitloggen uw e-mail adres zal onmiddellijk worden verwijderd uit onze nieuwsbrief mailinglijst voor zover u uitdrukkelijk hebben ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of behouden wij ons een die verder gaat dan het gebruik van gegevens die wordt toegestaan ​​door de wet en die wij op de hoogte in deze verklaring aan.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met de volgende serviceproviders die ons volledig of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Deze persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan het transportbedrijf in opdracht van de levering in het kader van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij zullen uw betalingsgegevens doorgeven aan de opdrachtbank als onderdeel van de verwerking van betalingen, indien dit nodig is voor de verwerking van betalingen. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen we u hieronder expliciet informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is Art 6 para. 1 lit. b DSGVO.

7.2Gebruik van speciale serviceproviders voor het verwerken en verwerken van bestellingen

- Billie
Orderverwerking vindt plaats via de serviceprovider "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Naam, adres en, indien van toepassing, verdere persoonlijke gegevens worden gepubliceerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO exclusief doorgestuurd naar Billbee voor het verwerken van de online bestelling. De overdracht van uw gegevens vindt alleen plaats voor zover dit daadwerkelijk nodig is voor de verwerking van de bestelling. Details van het privacybeleid en privacybeleid van Billbee zijn beschikbaar op de Billbee-website op "billbee.io".

7.3Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "aflevering" via PayPal geven wij uw betaling informatie in de verwerking van betalingen PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), ga verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces.
PayPal reserves voor de betaalmethoden credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal - voor het uitvoeren van een credit check "aankoop op rekening" of "aflevering" via PayPal - indien dit wordt aangeboden. Daarvoor moet uw betaling informatie, indien nodig, in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO doorgegeven op basis van de rechtmatige belangen van PayPal het bepalen van uw vermogen om te betalen aan credit rating bureaus. Het resultaat van de credit check met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling gebruikt PayPal voor het doel van de besluitvorming over de inzet van de betreffende betaalmethode. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover score waarden opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, ze hebben hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische methoden. Stroomt adresgegevens, onder andere, maar niet uitsluitend in de berekening van de score waarden. Overige informatie over gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als dit nodig is voor de contractuele betaling.
- Stripe
Als u kiest voor een betaling van de payment service provider Stripe, de betalingen via de Payment Service Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, waar we uw tijdens het bestelproces informatie bij elkaar gecommuniceerd met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel credit card nummer, factuurbedrag, valuta en transactie-nummer) in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b Geef DSGVO door. De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verwerking van betalingen met de payment service provider Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens van de streep is te vinden op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

8) Gebruik van sociale media: video's

Youtube-video's gebruiken

Deze website maakt gebruik van de Youtube inbedding functie voor de weergave en het afspelen van video die door "Youtube" die behoren tot de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ( "Google") behoort.

Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de / de video in beweging is. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video's begint, maakt de provider "Youtube" gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers. Volgens de aanwijzingen van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als je niet wilt worden gekoppeld aan je profiel op YouTube, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO gebaseerd op de legitieme belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of aanpassing van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet zich aan YouTube houden om deze uit te voeren. In het kader van het gebruik van YouTube kan dit ook leiden tot een overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. kom in de VS.
Ongeacht het afspelen van de ingesloten video, wordt u elke keer dat u deze website bezoekt, verbonden met het Google Netwerk. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder invloed van ons te hebben.

In het geval van overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten. is gecertificeerd voor de Amerikaanse Conventie voor gegevensbescherming "Privacyschild", waarmee wordt gegarandeerd dat wordt voldaan aan de gegevensbeschermingsnorm die in de EU van kracht is. Een huidig ​​certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming op "YouTube" het privacybeleid van de provider op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

9) Online marketing

9.1Gebruik Conversies bijhouden van Google-advertenties

Deze website maakt gebruik van de online reclame-programma "Google Ads" en als onderdeel van Google Ads bijhouden van conversies van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ( "Google"). We gebruiken het aanbod van Google-advertenties om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. zodat we de zorg voort te zetten om u reclame die van belang is voor onze website voor u interessante en een eerlijke berekening van de reclame kosten te bereiken tonen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geleverde advertentieadvertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's op deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via sites van Google-advertenties van klanten. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten van Google Ads die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via de internetbrowser onder het trefwoord 'Gebruikersvoorkeuren'. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google-advertenties op basis van onze legitieme interesse in een gericht reclamemesje. Art 6 para. 1 lit. f DSGVO. Als onderdeel van het gebruik van Google-advertenties kan dit ook leiden tot overdracht van persoonlijke informatie naar de servers van Google LLC. kom in de VS.

In het geval van overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten. is gecertificeerd voor de Amerikaanse Conventie voor gegevensbescherming "Privacyschild", waarmee wordt gegarandeerd dat wordt voldaan aan de gegevensbeschermingsnorm die in de EU van kracht is. Een huidig ​​certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

U kunt cookiekoekjes permanent deactiveren door ze te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende koppeling:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet worden gebruikt of slechts een beperkt nut hebben als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

9.2Gebruik van partnerprogramma's

- AWIN Performance Advertising Network
Wij nemen deel aan het Performance Advertising Network van AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin (hierna "AWIN"). Als onderdeel van haar diensten voor het opvolgen Awin winkels voor documentatie van transacties (bijvoorbeeld van "sales leads") cookies op apparaten van gebruikers die de websites of andere online services bezoek aan haar klanten of gebruik (bijvoorbeeld abonneren op een nieuwsbrief register of online bestelling plaatsen). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor het correct toewijzen van het succes van een advertentie en de bijbehorende facturering binnen zijn netwerk.
In een cookie wordt alleen informatie weergegeven over wanneer een specifiek advertentiemateriaal door een terminal is aangeklikt. In de Awin TrackingCookies een individu, maar niet toewijsbaar aan de individuele gebruiker nummerreeks is gedeponeerd bij de gedocumenteerde het filiaal van een adverteerder, uitgever, de inwerktijd van de gebruiker (klik of view). Hier Awin, verzamelt ook informatie over de terminal van waaruit een transactie wordt uitgevoerd bijvoorbeeld het besturingssysteem en de roeping browser. Op voorwaarde dat de informatie omvat ook persoonlijke gegevens in de verwerking beschreven 6 paragraaf moet gebaseerd zijn op onze legitieme financieel belang hebben bij de afwikkeling van de koper met Awin op grond van art .. 1 lit. f DSGVO.
Als u geen cookies in uw browser wilt opslaan, kunt u dit doen door de juiste browserinstelling te selecteren. U kunt het opslaan van cookies onder Extras / Internet-opties in uw browser deactiveren, ze beperken tot bepaalde websites of uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online aanbiedingen en beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt op elk moment ook cookies verwijderen. In dit geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw apparaat verwijderd.
Raadpleeg het privacybeleid van het bedrijf voor meer informatie over het gebruik van AWIN: https://www.awin.com/legal

10) webanalyse-services

Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Hotjar of Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf, gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel. + 1 (855) 464-6788).
Met deze tool worden bewegingen op de websites waar Hotjar wordt gebruikt om te begrijpen (zogenaamde warmtekaarten). U kunt bijvoorbeeld zien hoever gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers zo vaak klikken. Bovendien is het met behulp van de tool ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen in optimalisatie en marketingdoeleinden en het gepaste ontwerp van onze website volgens Art 6 para. 1 lit. f DSGVO. Bij het gebruik van deze tool besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We kunnen dus alleen begrijpen op welke knoppen u klikt en hoe ver ze scrollen. Gebieden van de websites, waarin persoonlijke gegevens van u of derde worden aangegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn dus op geen enkel moment begrijpelijk.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om een ​​"Do Not Track-header" te gebruiken om het gebruik van de tool Hotjar te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gebruikelijke browsers in de huidige versie ondersteunt. Hiervoor verzendt uw browser een verzoek naar Hotjar, met de hint om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers / computers gebruikt, moet u de "Do Not Track-header" voor elk van deze browsers / computers afzonderlijk instellen.
Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser zijn te vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out
Meer informatie over Hotjar Ltd. en via de Hotjar-tool, ga naar: https://www.hotjar.com
Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

11) Gebruik van een live chatsysteem

Userlike (Userlike UG (haftungsbeschränkt))
Deze website met behulp van technologie die door gebruikers zoals UG (beperkte), Deisterweg 7, 51109 Keulen (www.userlike.com) anonieme gegevens voor het doel van web analytics en de exploitatie van de live chat systeem dat Live Support beantwoorden Aanvragen dienen, worden verzameld en opgeslagen. Van deze geanonimiseerde datagebruikprofielen kunnen onder een pseudoniem worden gemaakt. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de erwartete erwart Flip Westenbauer. De cookies laten de herkenning van de internetbrowser toe. Als de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang in effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De verzamelde met de gebruiker, zoals technologieën gegevens zullen niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene om bezoekers te identificeren voor de website persoon en zal niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat gebruikersachtige cookies worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet langer kunnen worden uitgevoerd. Het verzamelen van gegevens en de opslag met het oog op het creëren van een pseudoniem gebruiksprofiel, dan kunt u altijd eens zijn met werking voor de toekomst door het sturen van uw beroep informeel per e-mail naar het in het impressum vermelde e-mail adres.

12) Hulpmiddelen en diversen

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt gedaan of misbruik door geautomatiseerde en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij het vaststellen van individuele verantwoordelijkheid op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Als onderdeel van het gebruik van Google kan reCAPTCHA ook een overdracht van persoonlijke informatie naar de servers van Google LLC zijn. kom in de VS.

In het geval van overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten. is gecertificeerd voor de Amerikaanse Conventie voor gegevensbescherming "Privacyschild", waarmee wordt gegarandeerd dat wordt voldaan aan de gegevensbeschermingsnorm die in de EU van kracht is. Een huidig ​​certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

13) rechten van de betrokken persoon

13.1De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op grond van artikel 15 DSGVO. Ze hebben in het bijzonder het recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens verwerken doeleinden, de categorieën persoonsgegevens verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt of gepland houdbaarheid of de criteria voor de bepaling van de geldigheidsduur, het bestaan ​​van een recht te corrigeren, te verwijderen of de verwerking object met de verwerking te beperken, klacht bij een regelgevende instantie, de bron van uw informatie als het niet door ons verzameld van u, de bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de betrokken logica en je scope in kwestie en het gewenste effect van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie, die garanties in overeenstemming met art. 46 DSGVO bij Weiterlei zijn er de verwerking van uw gegevens naar derde landen;
 • Recht op correctie volgens Art.16 DSGVO: U hebt het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens betreffende u en / of het invullen van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op opzegging volgens Art.17 DSGVO: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen in het bijzijn van de vereisten van artikel 17 par. 1 DSGVO. Dit recht is echter niet van toepassing, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechten;
 • Recht op een beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 DSGVO. Je moet de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zo lang te eisen als de betwiste u correctie van uw gegevens zullen worden gecontroleerd wanneer u een verwijdering van uw gegevens te weigeren als gevolg van onjuiste verwerking van gegevens en in plaats daarvan de juiste het beperken van de verwerking van uw gegevens verzoeken, als u uw gegevens voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat we niet meer nodig hebben of dat de gegevens over het doel van het bereiken nodig als u een bezwaar op grond van uw specifieke situatie hebben ingediend, terwijl het nog niet zeker of onze legitieme redenen overheersen;
 • Recht op informatie op grond van artikel 19 DSGVO. Hebt u het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking in vergelijking met de verantwoordelijke beweringen dat hij verplicht is om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u werden blootgesteld, deze correctie of verwijdering van gegevens of Kennisgeven van beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.
 • Recht op data portabiliteit op grond van artikel 20 DSGVO: U hebt op een gestructureerde, consistente en maschinenlesebaren formaat op te halen of om de overdracht te vragen naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is, het recht om uw persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt ;.
 • Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7 para. 3 DSGVO: U hebt het recht om een ​​toestemming eenmaal verstrekt in de verwerking van gegevens op elk moment met toekomstig effect in te trekken. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover de verdere verwerking niet gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor de verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;
 • . Recht om een ​​beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Als u van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO Integendeel, je hebt - onverminderd eventuele andere administratieve of juridische procedures, - het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat waar uw verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk zich bevindt.

13.2RECHT OP DOEL

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.
MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

14) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO, deze gegevens worden opgeslagen totdat de persoon zijn toestemming intrekt.

Er zijn wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die, in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen, zijn gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO worden verwerkt, deze gegevens worden routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat zij niet langer aan het contract of contractbesprekingen noodzakelijk na te komen en / of aanhoudt onze kant geen wettig belang bij de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO deze data wordt opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op grond van art. 21 par. 1 DSGVO, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan kan bewijzen, of de verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO deze gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21 para. 2 DSGVO uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze Verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.


© IT-Recht Kanzlei

DOCID: ##ITK-f5cc22f534bdfb3bdd3c8800709309a3##

Versie: 201908120639